Om skolan

Svenska skolan i Dubai erbjuder svenska barn kompletterande undervisning två
lektionstimmar per vecka under läsåret. Lite drygt 90 barn, i åldrarna 3-15 år, deltar i undervisningen varje år.

Sveriges Geografi

Kursplan & Syfte

Undervisningen följer Skolverkets kursplan i svenska för
kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet
och bedrivs av lärare som har pedagogisk utbildning och
erfarenhet av undervisning.

Syftet med undervisningen på Svenska skolan i Dubai är att
upprätthålla och vidareutveckla barnens kunskaper i
svenska och att stärka den svenska tillhörigheten genom att
erbjuda eleverna ett svenskt kulturutbud.

Styrelsen

Svenska skolan i Dubai drivs av Svenska Skolföreningen i Dubai som är en ideell förening. Styrelsen består av föräldrar, lärare och medlemmar som alla är välkomna att ingå i styrelsen. Styrelsen består av: 

Ordförande – Ida Löfqvist

Vice Ordförande – Lotta Blond

Kassör – Sarah Prame

Lärarrepresentant – Yamila Contti Guerra

Föräldrarepresentant – Camilla Möller

Aktiviteter

Svenska skolan anordnar aktiviteter som t ex. Kanelbullens dag och luciafirande samt traditionell skolavslutning är
andra uppskattade arrangemang.

Skolans historia

Svenska skolföreningen i Dubai, som driver Svenska Skolan i Dubai, startades under hösten 1983 av en grupp svenska mammor, som då kallade sig för Svenska föräldraföreningen i Dubai. Vid starten fanns 22 elever och 3 lärare. Idag har vi närmare 90 elever, i åldrarna 3-15 år, 9 lärare och assistenter.

Scroll to Top