Nyheter

Mycket är på gång!

Nu är sommaren här. Våra elever har avslutat sina kurser i svenskundervisningen och sommarlovet står för dörren. Blickar vi tillbaka på året som varit så är det mycket som hänt för Svenska skolföreningen. När pandemin slog till övergick, som alla andra skolor, även Svenska skolföreningen till att undervisa online. En för många annorlunda sommar, kom och gick. När hösten kom och vi drog igång undervisningen i svenska igen var vi på grund av restriktionerna tvungna att fortsätta göra det online. Här vill jag passa på att rikta ett riktigt stort tack till våra eminenta lärare Sandra och Emma som varit riktiga eldsjälar som trots en riktigt tuff period hållit ihop och drivit svenska skolföreningen under året. Tack även till Susanne, vår webbansvarig, som varit med och stöttat under året. På grund av pandemin har Svenska skolföreningen varit tvungen att genomgå en förändring. Det tidigare företaget Swedish for All som drev föreningen har lagts ner och efter en tids osäkerhet kring föreningens fortsatta verkande och riktning har nu en ny styrelse tagit plats.

Vi i nya styrelsen har noga vägt och diskuterat föreningens olika alternativ för att kunna fortsätta verka här i Dubai och vi kan glädjande presentera att vi kommer kunna fortsätta med vår verksamhet om än i lite ny tappning. Vi har landat våra diskussioner med norska sjömanscentret och har startat upp ett samarbete med dem. Ett samarbete som även röstades igenom av föreningens medlemmar på senaste årsmötet. Att organisera föreningen under norska sjömanscentret ger oss möjlighet att fortsätta bedriva vår verksamhet och ge våra elever kompletterande undervisning i svenska språket, svensk kultur och svenska traditioner.

Beroende på hur restriktionerna för pandemin kommer att se ut under hösten, är dock vår förhoppning att kunna öppna upp för undervisning face-to-face i norska sjömanscentrets lokaler och eventuellt varva med viss undervisning online. Några fördelar med att vara på norska sjömanscentret är att vi får en fin plats att möta andra svenskar på. Köket som finns ger oss möjlighet till att servera mellanmål till våra elever och vi får tillgång till ett uppdaterat bibliotek där våra elever har möjlighet att låna böcker varje vecka.

Med de orden vill vi i nya styrelsen önska alla en riktigt skön sommar och hoppas att vi ses igen i september.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Svenska skolföreningen i Dubai

Scroll to Top