Svenska Skolan i Dubai

Välkommen till Svenska Skolan i Dubai!

Svenska Skolan i Dubai startades 1983 och drivs av Svenska Skolföreningen i Dubai. Skolföreningen är en ideell föräldraorganisation vars syfte är att ge svenska barn tillfälle att få bibehålla och utveckla sitt språk och sina traditioner. Föreningen leds av en styrelse som är vald av medlemmarna och den består av föräldrar till de barn som studerar samt andra intresserade personer. 

Undervisningen hålls på Norska sjömanscentret i Dubai på torsdagar. Tiderna för undervisningen:

Skola 16.30-18.15 
Språkis 16.30-17.15

Eleverna undervisas under två lektionstimmar i veckan i svenska språket samt svensk kultur, svensk historia och svenska traditioner.

Undervisningen följer Skolverkets Kursplan för kompletterande svenskundervisning. Eleverna får inga betyg men ett intyg på att de har deltagit i undervisningen.

Vi finns på Facebook och Instagram!

Vill du hjälpa till?

Har du ett brinnande intresse för det svenska språket, svenska traditionerna och svensk gemenskap? Svenska Skolan i Dubai är alltid i behov av engagerade volontärer och lärare som hjälper oss att driva verksamheten.

Kontakta oss för mer information!

Scroll to Top